Laugø Bystævne

En del af byens mænd mødes årligt på et “nyetableret” tingsted og vælger bl.a. en Oldermand der sørger for høstfest, mærkedage, oldermandsgilde og hvad der ellers måtte melde sig af sager i løbet af året.

Laugø Bystævne oprettedes i 1978, på foranledning af Gårdejer Poul Nielsen, Tornegård, med 11 bymænd og med vedtægter der bl.a. gjorde de mere formelle anliggender, som Bystævne-møder, og deltagere på stenene, til et rent mandeanliggende. Allerede dengang en lidt “vovet” konstruktion.. De mere sociale begivenheder var (og er) naturligvis for hele familien og hvad høstfesten angår, også for gæster og “høstarbejdere”.

Bystævnet er reelt en selskabelig forening. Men bystævnet har haft stor betydning for landsbyens udvikling. Vindmøller tværs gennem området er forhindret, ligesom adskillige forsøg på at nedlægge trinbræddet var blevet afvist, indtil 2021, hvor Hovedstadsrådet og Movia Trafik, trods en betydelig modstand fra landsbyens side, fik held til at nedlægge trinbræddet i sammenhæng med etableringen af Troldebakke-trinbræddet. Øvrige sager har været: Cykelstiens forløb, bumpene på Laugøvej, udkørselsspejl fra Kurrebrovej, og de generelle oversigtsforhold, er også klaret på initiativ af bystævnet. Da flere huse i Laugø blev oversvømmet pga. skybrud, koordinerede Bystævnet renoveringen af Laugø-renden. Og senest har en aktiv gruppe af landsbybeboere sørget for at der kommer fibernet til Landsbyen. Flere af disse ting er naturligvis fælles for hele landsbyen og der har i årenes løb været adskillige møder for alle berørte. Men Bystævnet har taget initiativet; og så længe vi husker, at vi ikke automatisk repræsenterer alle landsbyens husstande så er organisationen i praksis et velfungerende “lokalråd”.

Oldermanden støttes af en Byskriver der forestår referatskrivning og anden dokumentation.

Oldermand i 2023/24 Henrik Pihl, Laugø Gade 4.

Byskriver: Søren F. Nielsen

Bystævnedeltagerne ca. år 2000
Tilstedeværende medlemmer – giver thumbs-up til nu afdøde Aage Petersen i 2020.