Bogen: Laugø By

 

I 1988 udgav den daværende byskriver Arne Sørensen bogen: Laugø By, En Nordsjællandsk landsby igennem 200 år. 208 sider. Forlaget Arsø, Laugø.

Bogen blev kun trykt i 200 eksemplarer og er udsolgt fra forlaget. Bogen kan dog lånes på Helsinge Bibliotek.

Bogen er en enestående dokumentation af en landsbys historie - og udover at den tjener forfatteren til stor ære - er den en fantastisk kilde både til historikken omkring Laugøs udskiftning og til ejendoms- og matrikeludviklingen i landsbyen frem til slutningen af 1980-erne.

Bogens eneste problem er, som nævnt, at den kun blev trykt i 200 eksemplarer. Moderne teknologi løser dog dette problem: Bogen kan nu udprintes og læses fra denne hjemmeside.

Men ambitionen stopper ikke ved dette. Vi vil også forsøge at ajourføre matrikelhistorien frem til vore dage - men det vil tage lidt tid!

Pdf-filer - nogle af dem lidt store at hente!
Ved læsning på skærm kan man rotere visningen.

Side 1-33   Laugøs historie fra oldtid til udskiftning
Side 34-53   Nørregård, Slettegård, Drisdalgård, Tornegård,
Side 54-91   Tranegård, "Vesterkildegård", Laugø Smedje, Birkebjerggård; Snæverødgård, "Baunegård"
Side 92-125   "Fiskedamsgård", Langholmgård, Grønhøjgård, Guldmosegård, Birkehøjgård
Side 126-161   Olieboringen i 1959, Troldemosegård, Bøgeskovgård,
Side 162-177   Matriklerne 26a-33
Side 178-193   Øbakke, Smedens hus m.fl
Side 194-207    Indbyggertal, fattigvæsen, skolevæsen, jernbane og bystævne m.m.

Gengivet med tilladelse fra forfatteren.

Desværre har sætternissen været på spil: på en del af siderne er der skåret i højre side - vi beklager - og retter muligvis i fremtiden.