Landsbytemaforum, Gribskov Kommune o.lign.

 

Bystævnet agerer aktivt i forhold til lokalpolitiske initiativer, der har betydning for landsbyen. Laugø med dets Bystævne betragtes formelt som et lokalråd og Oldermand og Bystævne deltager aktivt i f.eks. Landsbytemaforum. Bystævnet har i tidens løb haft succes med at søge om kommunale midler til bl.a. etablering og forskønnelse af gadekæret. Og Bystævnet har været aktivt bag bl.a. afvisningen af en vindmøllepark i Laugø, fastholdelsen af vores trinbrædt, bump på Laugøvejen, etableringen af cykelsti, jernbanebumme på Kurrebrovej og oprettelsen af Hestevognsmuseum på Tornegård (museet blev desværre nedlagt, men flere af bymændene arbejder aktivt for at bevare museets samlinger

Links og dokumenter vedr. Landsbytemaforum, Gribskov Kommune o.lign.

Kommuneplan for Gribskov Kommune