Bystævne

 

En del af byens mænd mødes årligt på et nyetableret tingsted og vælger bl.a. en Oldermand der sørger for høstfest, mærkedage, oldermandsgilde og hvad der ellers måtte melde sig af sager i løbet af året. Laugø Bystævne oprettedes i 1978, på foranledning af Gårdejer Poul Nielsen, Tornegård, med 11 bymænd og vedtægter der bl.a. gjorde de mere formelle anliggender, som Bystævne-møder, og deltagere på stenene, til et rent mandeanliggende. Medens de mere sociale begivenheder naturligvis var (og er) for hele familien og hvad høstfesten angår, også for gæster og "høstarbejdere".

Oldermanden støttes af en Byskriver der forestår referatskrivning og anden dokumentation.

Oldermand i 2017/18: Søren F. Nielsen

Byskriver: Søren F. Nielsen


Laugø "tingsted" - (etableret 1978, dvs. 40 års jubilæum i 2018)